Nu er bilagene fra de forskellige oplægsholdere til lupinmødet 2020 tilgængelige allernederst på siden.

Kort fra mødet:

 • Der skal indregnes et større plantetal, hvis man praktiserer strigling. Dermed sikres, at man opnår det planlagte antal planter ved høst.
 • Podning kan foretages både som vådpodning og tørpodning, samt både ved såning og lidt før såning (dog OBS på at udsæden ikke får sollys herefter).
 • Tjek altid spireprocenten – dette kan gøres simpelt på noget fugtig vat.
 • Blandsæd afprøvet med forskellige – pt. nok bedst med hvede.
 • Anvendelse af øget hvedemængde langs hegn gør den samlede afgrøde mere robust. Dertil kan den nemmere holde sig oprejst.
 • Evt. skårlægning skal ske inden lupinerne bliver for modne – tidspunktet skal IKKE fastsættes efter at få de sidste grønne bælger med.
  • Skårlægning af grønne lupiner = de modner IKKE af.
  • Skårlægning af begyndende modnede lupiner = de modner á
 • Er afgrøden moden men blot fugtig af regn/vand, vil der fint kunne praktiseres høst, uden at mejetærskeren bliver voldsom beskidt.
 • Ved høst af en våd afgrøde skal der forventes en pris på gns. 2,5 kr. pr. % vand, der skal fjernes.
 • Anvend en knivvalser til crimpning – den kan fint håndtere frøene, selv om de er lidt våde.
 • Ved syretilsætning – min. 7 L pr. tons – bemærk oplevelsen er, at ensileringsprocessen kan danne varme.
 • Ved opfodring observeres, at køerne nemmere kunne tåle lupiner – medfører ikke bløde/røde klove i forhold til andre proteinkilder. Kan skyldes, at NDF indholdet ligger højere – se bilag fra Birgit Ingvorten.

 

Forslag til nye forsøg med lupiner:

 • Blandsæd med andre kornafgrøder
 • Blandsæd, hvor flere forskellige lupin-sorter sås sammen.

Bilagene fra de forskellige oplægsholdere kan downloades nedenfor via de forskellige links: