Bindestalde er lovlige og man kan fint udnytte det anlæg man har frem til 1. juli 2022. Ifølge lov om hold af kvæg er bindstalde efter 1. juli 2022 forbudt. Det er forbudt at bygge nye bindestalde. Det er vigtigt at skelne imellem nybyggeri og eksisterende stalde.

Det kan måske skabe forvirring, fordi der i loven står at køerne ikke må bindes. Her er der tænkt på løsdriftsstalde og at de ikke må fikseres i længere tid. Køer kan dog i løsdriftsstalde bindes i højst en time i forbindelse med fodring. Dyrene må også kortvarigt bindes i forbindelse med behandling af sygdom, undersøgelse eller malkning. Dette er dog ikke gældende for bindestalde.

Elektriske aggregater i stalde er i udgangspunktet forbudt pr. 1. juli 2014. Men i bindestalde er det dog tilladt, som rygstød til at styre gødningen ved køerne.

Hvis kvierne går på fuldspaltebokse skal de på græs om sommeren fra 1. juli 2016, hvis stalden er taget i brug før 1. juli 2010. Denne ordning udfases i 2024. For fuldspaltebokse taget i brug i mellem 1. juli 2010 og 30. juni 2012 skal kvierne på græs fra 1. juli 2014. Denne ordning udfases i 2022.

Husk at der i lov om hold af kvæg er forskel på eksisterende stalde og nybyggeri.
John Erik Jørgensen, Syddansk Kvæg