Hvis du går med overvejelser om at lægge dit landbrug om til økologisk drift, så har du i 2020 mulighed for at få et gratis* omlægningstjek igennem Syddansk Økologi.

Under omlægningstjekket drøfter vi dine tanker og idéer for bedriften og vi spiller ind med sparring og løsningsforslag, så du bliver klædt godt på til at træffe din beslutning.

På et omlægningstjek gennemgås blandt andet:

Nødvendige sædskifteændringer
Sikring af næringsstofforsyningen
Forventede udbytter – så der kan ses på økonomien i økologien
Nødvendige investeringer – i mark, i stald og på lageret
Økologiregler
Tilskud
Husdyr – deltagelse af husdyrfaglig konsulent (hvis behov)

Efter omlægningstjekket sender vi et referat fra besøget og hvis behov, så udarbejder vi også en økonomisk beregning, så du har et beslutningsværktøj at læne dig op af.

* Der opkræves moms af værdien af omlægningstjekket, da arbejdet dækkes via tilskud.

Ønsker du at booke et omlægningstjek, så kontakt Økologikonsulent Diana Boysen Poulsen på tlf.: 20302307 eller mail: dbp@slf.dk.