Nyt om anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning på økologiske kvægbedrifter

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har besluttet ny brancheanbefaling vedrørende produktion af økologisk mælk og kød fra kreaturer.

Udgivet d. 18. august 2020

Brancheanbefaling om anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning på økologiske kvægbedrifter, gældende fra og med gødningsplanperioden, der starter 1. august 2020

Hvis du som landmand selv ønsker, eller hvis du indkøber foder fra producenter, der […]

Klima og Økologi

Står du og mangler argumenter og viden i diskussionen om økologi og klima? Så er der hjælpe at hente i en ny pjece fra SEGES, som kort og godt hedder ” Klima og Økologi”

Se pjecen ved at trykke på download knappenDownload

Fælles fodslag når det gælder lupiner

Efter initiativ fra Flemming Skov, formand for Syddansk Økologi og aktiv lupinavler, kom der i slutningen af maj et møde i stand med DLG, Danish Agro, Hornsyld Købmandsgaard/Nielsen & Smith A/S, Vestjyllands Andel og DSV Frø. Formålet med mødet var at få en uformel snak om nogle af de udfordringer som lupinavlerne har mødt […]

Udviklingstjek til eksisterende økologer

Forfatter: Diana Boysen Poulsen, tlf.: 20302307 og mail: dbp@slf.dk

Som økologisk producent er det altid oplagt at tænke i
udvikling af bedriften, og efter et 2019 med faldende priser på salgsafgrøder
og den nuværende Corona krise, så bør 2020 være året, hvor den økologiske
bedrift gennemgås med udviklingsbrillerne på.

Ved et udviklingstjek, så ses der bl.a. på, om […]

Tjek dine marker for manganmangel

Af: Diana Boysen Poulsen, Syddansk Økologi

Hvis din vårbyg eller havre lider af manganmangel, så kan det
afhjælpes med en bladgødskning med mangan. Risikoen for manganmangel er størst
på sandjord og jorde med høje reaktionstal. Manganmangel i vårbyg ses ved at
planten får blege, lysegrønne blade
med små rækkestillede kanelbrune pletter, hvor midten ofte er lys. I havre ses
det […]

Økologisk majs på markedet – hav dokumentationen på plads

af Birgitte Popp Andersen, Syddansk Økologi

Der udbydes nu en række økologiske majssorter i OrganicXseeds fra et tysk firma. Det er derfor vigtigt at indsende en individuel dispensationsansøgning, hvis man ønsker at anvende ikke-økologisk ubejdset udsæd af majs. Sorterne på listen er ikke blevet vurderet af ekspertgruppen for egnethed til dyrkning i Danmark, da de […]

Bilag fra lupinmødet d. 21. feb. 2020

Nu er bilagene fra de forskellige oplægsholdere til lupinmødet 2020 tilgængelige allernederst på siden.Kort fra mødet:

Der skal indregnes et større plantetal, hvis man praktiserer strigling. Dermed sikres, at man opnår det planlagte antal planter ved høst.
Podning kan foretages både som vådpodning og tørpodning, samt både ved såning og lidt før såning (dog OBS på at […]

Bilag fra økologisk årsmøde 2020

Tak for et godt årsmøde!Nederst på siden ses de forskellige links til at downloade bilagene fra de forskellige indlægsholdere.Dertil kan svarene på et par spørgsmål vedrørende Kirstens indlæg ses lige nedenfor:Udfasning af halm – Er der i vore beregninger taget hensyn til, at der på andre områder stilles krav om mere bælgplanteproduktion (og dermed et mindre halmproducerende […]

Ny samarbejdspartner i Syddansk Økologi

Syddansk Økologi har udvidet den økologiske rådgivning med endnu et medlem i ejerkredsenDet Syd- og Sønderjyske økologisamarbejde Syddansk Økologi (SDØ) inkluderer nu også Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL). Det nye samarbejde startede pr. 1. marts 2020.Der står nu fire foreninger bag det økologiske samarbejde: KHL, Landbrugsrådgivning Syd (LRS), Sønderjysk Landboforening (SLF) og LandboSyd. Derudover indgår […]

Lupiner – Den oversete proteinafgrøde

Med afsæt i eksisterende ERFA-gruppe for lupindyrkere, afvikles et temamøde med målet: •      Udveksling af erfaringer, høre hvad nyt der er om forsøg, dyrkning og afsætningens muligheder.•      Få synliggjort hvilken viden I som producenter mangler •      Og hvordan får vi udbredt lupinavlens værdier.