Syddansk Økologi vil gerne være tovholder for opstart af ERFA-gruppe med fokus på EFTERAFGRØDE.

Det økologiske sædskifte kræver et fornuftigt brug af efterafgrøder. Efterafgrøderne hjælper til at holde på næringsstofferne og giver konkurrence til ukrudtet! God planlægning er med til at optimere udbyttet af efterafgrøderne.

Vil du være med til at ”nørde” i efterafgrøder så kontakt din Syddansk Økologi planteavlsrådgiver, så sammensætter vi en gruppe på kryds og tværs i vores område.