Erfagruppen starter i oktober 2016 og slutter med udgangen af 2017.

De to første møder bliver : Tirsdag d. 11.oktober kl 9.30 til 12.30 og Tirsdag d. 15. november kl. 9.30 til 12.30

Sidste tilmelding er torsdag d. 22. september 2016

Emnebehandling (en eller måske 2 dage pr emne):

Foder:
Lagerstyring, håndtering af forskellige foderstatus, 20% og 30%
Økologiske foderrationer, bedst og billigt
Strategi for valg af tilskudsfoderkilder

Markdriften:
Ukrudt, næringsstoffer sidst på sæsonen
Afgræsningens udfordringer/succeser start, midt, slut (alle dyregrupper)
Etablering, ukrudt, næringsstoffer start på sæsonen

Stalde: 
Krav til forskellige dyregrupper
Opstalding af kalve

Sundhed:
Fortsat god sundhed alle dyregrupper
Regler og håndtering af disse i forhold til sundhedsaftaler, egen behandlinger
Brug af diverse midler

Økonomi:   
Lavest mulige fremstillingspris
Hvordan gør de bedste

I ERFA-forløbet vil der være kontakt med eksisterende økologer og økologikonsulenter, som inddrages v. besøg/indlæg. Besøgene vil være på deltageres bedrifter, hvis ikke andet aftales. Besøg hos nuværende økologer vil blive indlagt i programmet.

Prisen: Medgået tid fra konsulenter/indlægsholder (vil blive medfinansieret af AMU i 2017).

De første 2 møder afvikles med tilskud fra Projektet: Kom godt i gang med omlægning til økologisk produktion. Denne erfagruppe er en del af projektet , hvor SEGES Økologi er projektleder, og projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden.

Tovholder for gruppen er Kirstine Lauridsen, Syddansk Økologi, som deltager ved alle møder.

Kirstine Lauridsen, mobil: 2043 6104 , mail: kil@landbosyd.dk

Programansvarlige er Aase Holmgaard, mobil: 2321 4192, mail: ahk@sd-k.dk og Kirstine Lauridsen, mobil: 20436104, mail: kil@landbosyd.dk