Efter initiativ fra Flemming Skov, formand for Syddansk Økologi og aktiv lupinavler, kom der i slutningen af maj et møde i stand med DLG, Danish Agro, Hornsyld Købmandsgaard/Nielsen & Smith A/S, Vestjyllands Andel og DSV Frø. Formålet med mødet var at få en uformel snak om nogle af de udfordringer som lupinavlerne har mødt bl.a. omkring manglende udsæd og de nødvendige podningsmidler.

I 2019 blev der i Danmark dyrket 535 ha med lupiner. De indbudte foderstoffer bekræftede alle, at det tal er højere i år og de forventer endnu en stigning til høst 2021. Hvis man som avler vil dyrke lupiner i 2021, så er anbefalingen at afgive sin bestilling på lupinudsæd inden jul 2020, så man er sikker på at få den ønskede sort og de nødvendige mængder.

Lupinproduktionen i Danmark er fortsat begrænset og dermed er mængderne af den producerede vare heller ikke så stor og derfor bør man som avler også indstille sig på selv at skulle opbevare de høstede lupiner indtil foderstoffen afhenter dem. Hermed kan der bedre sikres en fornuftig afregningspris.

I Syddansk Økologi finder vi lupinen interessant både i marken og inde på foderbordet. I økologiske sædskifter, hvor der skal være en vis mængde bælgsæd for at få kvælstofforsyningen til at hænge sammen, er lupinen interessant, da den knap er så sædskiftefølsom som ærter og hestebønner. Derudover så er den mere proteinrig end ærter og hestebønner og derfor kan den bedre gå ind og erstatte dyrt indkøbt soja i koens foderration. I skrivende stund, så stikker sojaprisen helt af og for de mælkeproducenter der skal ud og tegne kontrakt til efteråret kan det blive en bekostelig affære, da sojaprisen formentlig vil ligge på op til det dobbelte af gamle kontrakter. Derfor kan det være en overvejelse værd om der skal lupiner ind i sædskiftet, så en del af proteinbehovet kan sikres den vej

Hidtil har mængden af lupiner været så lille, at lupinerne er røget over i bunken med ærter og det har hverken været tilfredsstillende for avleren eller for foderstoffen. I år oplyser firmaerne at lupinerne håndteres for sig og nogle af firmaerne vil også gerne tage blandsæd ind, hvilket kan være relevant da en del dyrker lupiner sammen med eks. vårhvede.

Konklusionen efter mødet var, at foderstofferne nu har fælles fodslag, når det gælder lupiner. De vil gerne aftage dem og deres opfordring er, at man som avler kontakter sin foretrukne samarbejdspartner og får truffet aftale om opbevaring efter høst og de oplyser også, at det er muligt at få lukket priser på lupinavl 2020.