Syddansk Økologi deltager i nogle landsdækkende projekter, men gennemfører også selv projekter. Dette prioriteres højt for dels, at udvikle rådgivningen, men også for at give de økologiske producenter mulighed for at være med til at udvikle økologien.

Vi deltager, hvor det giver mening for økologien og vores kunder. SDØ har siden år 2014 med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug

Gratis omlægningstjek fra Syddansk Økologi
I 2020 kan Syddansk Økologi tilbyde gratis omlægningstjek til konventionelle landmænd.

Har det interesse så kontakt en af økologirådgiverne i Syddansk Økologi.

Det gratis tjek består af et besøg på bedriften af 1-2 økologirådgivere indenfor den produktionsform der er på ejendommen. Besøget sluttes af med en skriftlig opsamling/et referat samt muligheden for en evt. økonomisk beregning foretaget af en driftsøkonom, der sammenholder den nuværende produktions økonomi med en mulig omlægning.

Efterfølgende omlægningsplan, autorisationsansøgning og evt. supplerende møder og beregninger for at få lagt om til økologi er ikke en del af det gratis tjek.

Er du allerede økolog kan du få et gratis udviklingstjek, der giver bud på nye muligheder for bedriften.

Udgiften til et tjek er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. Dog opkræves momsen af tilskuddet i henhold til projektet ‘Omlægningstjek, udvikling og kompetencer i den økologiske primærproduktion’.
Midlerne gives for at give det bedst mulige grundlag for konventionelle landmænd, der overvejer økologisk produktion eller for at sikre fortsat økologi på en eksisterende økologisk bedrift

Forfatter: Aase Holmgaard

Publiceringsdato: 04-03-2020