Gratis omlægningstjek fra Syddansk Økologi:
I 2019 kan Syddansk Økologi tilbyde gratis omlægningstjek, (dog opkræves momsen af tilskuddet i henhold til projektet ‘Omlægningstjek, udvikling og kompetencer i den økologiske primærproduktion’).

Har det interesse så kontakt en af økologirådgiverne i Syddansk Økologi.

Det gratis tjek består af et besøg på bedriften af 1-2 økologirådgivere indenfor den produktionsform der er på ejendommen. Besøget sluttes af med en skriftlig opsamling/et referat samt muligheden for en evt. økonomisk beregning foretaget af en driftsøkonom, der sammenholder den nuværende produktions økonomi med en mulig omlægning.

Efterfølgende omlægningsplan, autorisationsansøgning og evt. supplerende møder og beregninger for at få lagt om til økologi er ikke en del af det gratis tjek.

Udgiften til omlægningstjekket er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. Midlerne gives for at give så godt et grundlag for konventionelle der overvejer økologisk produktion.