Gratis omlægningstjek fra Syddansk Økologi:
I 2018 kan Syddansk Økologi tilbyde gratis omlægningstjek, hvis du er primær producent.
Omlægningstjekkene er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.
Har det interesse så kontakt en af økologirådgiverne i Syddansk Økologi.

Det gratis tjek består af et besøg på bedriften af 1-2 økologirådgivere indenfor den produktionsform der er på ejendommen. Besøget sluttes af med et faglig referat samt et tilbud om en gratis økonomisk beregning af en driftsøkonom, der sammenholder den nuværende produktions økonomi med en mulig omlægning.

Efterfølgende omlægningsansøgning og evt. supplerende møder og beregninger for at få lagt om til økologi er ikke en del af det gratis tjek.

Orienteringsmøderne omkring økologi tager afsæt i specifikke produktionsgrene og kan ses som et alternativ til et tjek på ejendommen. Ligeledes skal de orienteringsmøderne for eksisterende økologer ses som muligheden for at få et indblik i en ny driftsgren som kan være en niche til eksisterende produktion.

Udgiften til omlægningstjekket eller orienteringsmøderne er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug med max. 1.500 Euro/bedrift. Midlerne giver for at give så godt et grundlag for konventioneller der tænker i økologisk produktion.