Syddansk Økologi deltager i nogle landsdækkende projekter, men gennemfører også selv projekter. På denne side ses nogle af de tidligere projekter som SDØ har deltaget i.

Tidligere landsdækkende projekter:

  • Omlægningstjek siden år 2014 med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug
  • Udfasning af konventionel husdyrgødning i et samarbejde mellem DLBR Økologirådgivning.
  • Økologiske SOP (ensartede arbejdsprocedurer) i kvægstalde via et samarbejde mellem DLBR Økologirådgivningen.
  • Validering af den økologiske græsprognose i et samarbejde mellem DLBR Økologikonsulenterne.

Gratis omlægningstjek fra Syddansk Økologi:
I 2019 tilbød Syddansk Økologi gratis omlægningstjek til konventionelle landmænd. Det gratis tjek bestod af et besøg på bedriften af 1-2 økologirådgivere indenfor den produktionsform, der var på ejendommen. Besøget sluttede af med en skriftlig opsamling/et referat samt muligheden for en evt. økonomisk beregning foretaget af en driftsøkonom, der sammenholdte den nuværende produktions økonomi med en mulig omlægning.

Efterfølgende omlægningsplan, autorisationsansøgning og evt. supplerende møder og beregninger for at få lagt om til økologi var ikke en del af det gratis tjek.

For eksisterende økologer blev der tilbud et gratis udviklingstjek, der gav et bud på nye muligheder for bedriften.

Udgiften til et tjek var finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. Dog blev momsen af tilskuddet opkrævet i henhold til projektet ‘Omlægningstjek, udvikling og kompetencer i den økologiske primærproduktion’. Midlerne blev givet for at give det bedst mulige grundlag for konventionelle landmænd, der overvejede økologisk produktion eller for at sikre fortsat økologi på en eksisterende økologisk bedrift.

Ønsker du et gratis omlægningstjek eller udviklingstjek så kontakt Aase Holmgaard på 23 21 41 92 eller ahk@sd-k.dk

Gratis omlægningstjek fra Syddansk Økologi:
I 2018 tilbød Syddansk Økologi gratis omlægningstjek til konventionelle landmænd. Det gratis tjek bestod af et besøg på bedriften af 1-2 økologirådgivere indenfor den produktionsform, der var på ejendommen. Besøget sluttede af med en skriftlig opsamling/et referat samt muligheden for en evt. økonomisk beregning foretaget af en driftsøkonom, der sammenholdte den nuværende produktions økonomi med en mulig omlægning.

Efterfølgende omlægningsplan, autorisationsansøgning og evt. supplerende møder og beregninger for at få lagt om til økologi var ikke en del af det gratis tjek.

For eksisterende økologer blev der tilbud et gratis udviklingstjek, der gav et bud på nye muligheder for bedriften.

Udgiften til et tjek var finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. Dog blev momsen af tilskuddet opkrævet i henhold til projektet ‘Omlægningstjek, udvikling og kompetencer i den økologiske primærproduktion’. Midlerne blev givet for at give det bedst mulige grundlag for konventionelle landmænd, der overvejede økologisk produktion eller for at sikre fortsat økologi på en eksisterende økologisk bedrift.

Ønsker du et gratis omlægningstjek eller udviklingstjek så kontakt Aase Holmgaard på 23 21 41 92 eller ahk@sd-k.dk