Jordtemperatur
Se målinger på LandbrugsInfo

Økologisk slætgræsprognose
 Se prognose på Landbrugsinfo

Økologisk afgræsningsprognose
Se prognosen på LandbrugsInfo

Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion
Se vejledningen på NaturErhvervstyrelsen

Svinehåndbog
Se svinehåndbogen for økologisk svineproduktion på Landbrugsinfo

ØkoLab
Projekt til at fremme målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter