I SvineRådgivningen har vi forespørgsler om erfa-gruppe for udenlandske medarbejdere i økologiske svineproduktioner – og ja, vi har en sådan gruppe, men der er p.t. plads til flere deltagere – så derfor ring og hør, hvad emner, mødeintervaller, pris etc. er for deltagelse.

Vores erfaring er at det er god motivation for medarbejdere at være i erfa-grupper.

Yderligere information; kontakt:

Pia Sørensen
tlf. 2949 6850