Vision

En slagkraftig økologisk rådgivning, der har sit primære område i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn og som vil udvikle økologien til gavn for producenterne, forbrugerne og økologien.

Samarbejdets sejr

Syddansk Økologi er en fælles rådgivning ejet af de fire landbrugsorganisationer Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd, Landbrugsrådgivning Syd og Sønderjysk Landboforening. Samarbejdet får et fælles koordinerende ophæng via Aase Holmgaard, økologikonsulent Syddansk Kvæg. De enkelte medarbejdere i Syddansk Økologi vil fortsat have afsæt fra deres nuværende forening, hvilket sikrer en bred forankring.

Syddansk Økologis udvikling bliver inspireret af en gruppe økologiske primærproducenter fra de 4 foreninger. Disse økologer skal være med til at præge den økologiske rådgivning og de tiltag der vil komme fra Syddansk Økologi.

Rådgivningens bredde

Syddansk Økologi råder over en bred vifte af faglig ekspertise indenfor økologien, således er der tæt kobling og udvikling mellem faggrupperne, planter og kvæg til driftsøkonomisk rådgivning og projektudvikling.

Vores fælles afsæt er www.sdø.dk som bliver en indgangsportal for alle med interesse for økologisk landbrug.

Forfatter: Aase Holmgaard