Syddansk Økologi vil træne økologer i kontrol 

Nye økologer kommer let til at overse forhold i det omfattende regelsæt, som ender i forsinket sagsbehandling. Økologikontrollen indfører nu også uanmeldt kontrol ved 5 % af tilfældene.

”Uanmeldt kontrol er mere krævende, fordi man ikke er mentalt klar, når man pludseligt bliver afbrudt i andet arbejde”, mener formanden for Syddansk Økologi, Flemming Skov. ”Derfor vil vi i Syddansk Økolog  gøre det lettere for økologerne at huske det hele, når kontrollen dukker op”, siger formanden.

Status fra økologikontrollen viser, at manglende eller mangelfuld indberetning af forskellige dokumentationer i økologireglerne er den hyppigste årsag til at reglerne bliver overtrådt, fortæller   formand Flemming Skov og koordinator Aase Holmgaard, fra Syddansk Økologi (SDØ).  Derfor tilbyder SDØ såvel rådgivning og kursus, der giver især nye økologer råd og vejledning til at huske alle detaljer.

Regelsættet er omfattende!

Det danske regelsæt for økologisk produktion er ganske omfattende, med henblik på at sikre, at de økologiske produktionsmetoder er overholdt. Det synes vi er helt i orden, lyder det fra SDØ. Det er jo vigtigt, at forbrugerne kan stole på, at de får økologiske varer, når de betaler for det, understreger formanden, Flemming Skov. Det røde Ø-mærke har opnået stor markedsføringsværdi, som et let genkendeligt kvalitetsmærke med stor troværdighed og det skal vi værne om, siger Flemming Skov. Og derfor vil vi gerne hjælpe producenterne med at leve op til alle regler.

Mangelfuld indberetning fylder mest!

Mange nyomlæggere i 2017 har betydet, at specielt antallet af manglende eller mangelfuld indberetning er mere end fordoblet i forhold til tidligere år. Det er nok udtryk for, at al begyndelse er svær, vurderer koordinator Aase Holmgaard. Det er såmænd ganske banale ting der skal til, men på grund af at det er omfattende at få styr på alle indberetninger, papirer, regnskaber og ikke mindst handlingerne i hverdagen, er det svært at huske det hele fra starten.  De talrigeste overtrædelser er følgende.

  • Mangelfuld indberetning, manglende indberetninger og anmeldelser af særlige forhold
  • Manglende eller utilstrækkeligt regnskab
  • Forhold vedr. opstaldning af dyr
  • Utilstrækkelig dokumentation af omsætning af kvælstof og andre materialer
  • Leje af lager og bygninger
  • Græsningsrettens gyldighed
  • Registrering af ungernes kaniner, heste og høns.

Hjælp at hente hos SDØ!

SDØ gør opmærksom på, at man ikke er ”udlært” økolog blot fordi man har klaret godkendelsesbesøget, og fået sit autorisationsnummer. Der skal mere til. Derfor anbefaler Syddansk Økologi, at man har en god dialog med sin konsulent eller finder en god kollega, en ”mentor” man kan sparre med i de første år. SDØ hjælper gerne med at formidle kontakten.

Før-kontrol-besøg anbefales!

SDØ tilbyder et ”før-kontrol” besøg af en af vore økologikonsulenter. Ved sådan et besøg gennemgår vi alle forholdene og tjekker om de er i orden. Mangler der noget rettes det straks. Fordelen er at alt er i orden når kontrollen kommer og sagsbehandlingen og udbetaling af tilskud forsinkes ikke.

10 spørgsmål til kontrollen

Et andet initiativ er at alle ny-omlæggere fra 2017/2018 inviteres til gratis møde med Økologi-kontrollen. Her gennemgår SDØ konsulent Birgitte Popp Andersen og økologikontrollør Janni Kvist Lindbjerg de væsentligste regler, samt der bliver ”fri spørgetid” til kontrolløren.

Mødet afholdes hos SLF, Billundvej 3, Vojens, onsdag den 7. marts 2018 kl. 19-21

Se hele programmet på www.sdø.dk

Nærmere oplysninger:

Koordinator i Syddansk Økologi:  Åse Holmgaard: Mobil: 23214192

Formand for Syddansk Økologi: Flemming Skov. Mobil:  20473570

Fakta om SDØ

Et økologisk samarbejde mellem de 4 rådgivningscentre, Centrovice, LandbrugsrådgivningSyd, LandboSyd og SLF. I alt 15 rådgivere står klar med en slagkraftig økologirådgivning for alle landmænd – store som små – med fokus på den gode dialog og plus på bundlinjen.

Syddansk Økologi har netop udvidet rådgiverteamet med specialiseret kartoffelrådgiver Annette Dam. Hun har stor erfaring i alle forhold vedrørende kartoffelavl, of har senest lavet forsøg med produktion af økologisk kartoffelstivelse til babymad.